Sollentuna GK

Framtagning av Masterplan 2017.
Koncept, design och konstruktion av DR under 2019.