Sundsvalls GK

Framtagning av Masterplan 2019.
Koncept, design och konstruktion av Green 3 under våren 2019.