Växjö GK

Framtagning av Masterplan 2010. Koncept, design och konstruktion av nya hål 1 samt puttinggreen (2010). Restaurering av klubbens greenbunkrar 2008. Löpande konsultering och samarbete med klubben sedan 2008.