Masterplan Torslanda GK

Under 2019 inleds arbetet med att ta fram en Masterplan över Torslanda GK.