En bra golfupplevelse både utmanar och belönar dig.
Därför vill jag designa varje hål för att ge en upplevelse.
Med erfarenheten och inspirationen från världens bästa banor
under min tid som golfproffs vill jag bidra till att
förverkliga skandinaviska klubbars utvecklingsambitioner.