Frösåker GK

Design och konstruktion av korthålsbanan ”Frösåker Links” 2012. Framtagning av Stora banans Masterplan 2013. 
Planen ligger till grund för de löpande förbättringsarbetena på anläggningen sedan dess.