Kalmar GK

Framtagning av Masterplan 2007 som resulterade i renovering året efter.
Den ursprungliga banan från 1958 återfick till stora delar sin
ursprungliga sträckning och heter numera Gamla Banan.