Kristianstad GK

Framtagning av Masterplan över Åhus Östra 2016.
Omfattande renovering av Östra banan 2016-17 med fokus på att återge banan dess forna utmaning och svårighet.
Ny DR och studio inför säsongen 2018 och ny maskinhall inför 2019.
Står varje år som värd för Åhus Pro-Am, som ingår i Swedish Golf Tour.
Siktet är inställt på att arrangera en större tävling inom en snar framtid.

Kristianstads GK