Lanna Lodge

Koncept, design och konstruktion av nya korthålsbanan 2016.
Banan består av 9 hål mellan 60-120 meter och har liknande formspråk som Stora Banan,
något som var ett starkt önskemål från ägaren.
Design och konstruktion av nya hål 1 och 18 på Stora Banan 2017.
På grund av närliggande fastigheter på hål 18 var det nödvändigt att vända på spelriktningen på dessa hål.
Hål 18 fick en design som passar in i den klubbhusnära miljön.