Linköpings GK

Framtagning av Masterplan 2010 som uppdaterades 2015.
Planering för flytt av klubbhusområde och DR p g a expansion av Linköpings Stad.
Detta medför samtidigt ny design och ombyggnation av 6 hål samt renovering av övriga banan.