Anpassning när staden växer

På Linköpings GK är jag involverad i ett projekt för planering av flytt av klubbhusområde och driving range p g a expansion av Linköpings Stad.
Detta medför samtidigt ny design och ombyggnation av 6 hål samt renovering av övriga banan.