Tees och bunkrar på Eksjö GK

Under 2019 kommer renovering av banans samtliga tees och bunkrar inledas.